Temporär site

Läkarhuset Strömmen har flyttat!

Vi finns nu på Tunnbindaregatan 8, 602 21 Norrköping.

Ortopedmottagning:
Jan Ericson tel. 011-181920
Jan Bergman tel. 011-247939

Urologisk- och allmän kirurgisk mottagning:
Pär Corell tel. 011-185577.


För parkering av bil hänvisar vi till P-huset på Bredgatan 30 vid "Skvallertorget"